مدیریت و توسعه تجارت

کارگاه های آموزشی در زمینه مدیریت و کارآفرینی

 

آموزش یک عامل مهم برای تقویت رقابت هر شرکت و یا هر فرد در بازار بین المللی است. دوره های آموزشی ما با توجه به نیازها و برنامه ی زمان بندی مشتریان مان  طراحی شده است. این دوره ها به ویژه برای مدیران و مهندسان در هر دو صنعت خدماتی و تولیدی مناسب است. در این راستا، به آموزش موارد زیر میپردازیم:

• مدیریت صادرات
• مدیریت نوآوری
• بازاریابی بین المللی
• خدمات مهندسی
• مدیریت استراتژیک

قابل ذکر است که ما قادر به ارائه ی دوره های دیگری با توجه به نیاز سازمان شما میباشیم.

کارگاه بعدی ما :
مدیریت نوآوری - فوریه، 2015

 

کارگاههای آموزشی مدیریت نوآوری

از آنجا که نوآوری ازعوامل تعیین کننده در ارتقائ قدرت رقابتی شرکت ها در بازار است،  گروه بین المللی PIS اقدام به برگزاری ورک شاپ ها و آموزش مدیران در این حوزه کرده است. هدف از این کارگاه آشنایی شرکت کنندگان در استفاده و کاربرد مفاهیم و ابزار مختلف مدیریت نوآوری در شرکتشان است.  این کارگاه برای مدیران و کارآفرینان در بخش خصوصی ، مشاوران کسب و کار و کارکنان و اعضای موسسات است.

 

به منظور بررسی کارگاه های آموزشی برگذار شده ما ، لطفا به بخش آرشیو و اخبار مراجعه بفرمایید