PISGROUPS http://www.pisgroups.com pisgroups بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران http://www.pisgroups.com/fa/news/news-list/article/سفارت انگلیس

 

بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران

سفارت بریتانیا در این زمینه اعلام کرد وظیفه ی ما تحکیم روابط ایران و بریتانیا از طریق همکاری نزدیک با مقامات ایرانی بر سر مسایل بین المللی و تعمیق درک خود از ایران و مردم این کشور است. ما در موضوعات و مسایل مختلفی علایق و منافع مشترک داریم، از جمله در برقراری ثبات در منطقه و اجرای توافق هسته ای؛ اما معتقدیم که گفتگو درباره مسایل مورد اختلاف نیز به همان پایه از اهمیت برخوردار است.