اخبار توییتر

خبر1 توییتر

امروزه به دلیل بازار رقابتی در سطح داخلی و بین المللی تمامی شرکت ها در جهت ارتقا وجهه ی کاری خود، پاسخگویی به تقاضای مشتری، و کسب عنوان تامین کننده مطلوب برای پیشرفت مداوم به دنبال حضور پررنگ در بازارهای مختلف می باشد. یکی از سکوهای بسیار مهم در معرفی و شناسایی توانمندی ها و قابلیت های فنی واحدهای تولیدی وخدماتی ، نمایشگاه ها می باشند.نمایشگاه ، مرکزی برای تبادل اطلاعات و دست یافتن به پدیده های نوین علم و صنعت و انتقال فناوری است.