مشاوره تجاری


گروه بین المللی PIS علاوه بر ورک شاپ های آموزشی، به منظور ارتقاء سطح اقتصادی در ایران و سراسر جهان طیف گسترده ای از خدمات مشاوره ای را به افراد، شرکت ها و همچنین موسسات، در زمینه های زیر ارائه میکند:
•    تحقیقات بین المللی بازار
•    مشاوره بازاریابی
•    مشاوره بین المللی
•    تجزیه و تحلیل هوش رقابتی
•    مشاوره توسعه کسب و کار

تیم مشاوران ما، با استفاده از جديدترين تكنيكهای   و سالها تجربه ی موفق در در  آسیا، اروپا، شمال و جنوب امریکا  کار آمدترین مدل کسب و کار  را براي شما انتخاب ، تهيه و ارائه میکنند.