مشاوره تحصیلی


PIS همراه با شرکای دانشگاهی بین المللی خود مفتخر است که برای دانشجویانی که مایل به شروع و یا ادامه تحصیل در خارج از کشور هستند خدمات مشاوره ای ارائه میکند.

خدمات ما در این زمینه شامل :
• مشاوره برای انتخاب برنامه و کشور مناسب برای هر متقاضی؛
• پشتیبانی روند درخواست اخذ پذیرش متقاضی ؛
• کمک در تهیه رزومه تحصیلی و انگیزه نامه مطابق با استانداردهای کشور مقصد
• بررسی و مشاوره تهیه پروپوزال برای متقاضیان مقاطع دکترا
• ارائه اطلاعات در مورد تفاوت های فرهنگی و شرایط تطابق در کشور مقصد